Hương vị tình thân - VTV1

Tạo bởi Hào Xu lúc 10/06/2021

Topic này được lập ra để thảo luận về phim Hương vị tình thân và xem lại những trích đoạn phim ấn tượng.

Hào Xu
Nam đã biết yêu rồi!
Hào Xu
Thắc mắc về mối quan hệ của Nam và nhân vật Quyên

Bình luận

Bình luận