Ukraine: Nga chuẩn bị gần 6.000 xe tăng, xe bọc thép và 400 chiến đấu cơ cho đợt tấn công mới

2 bài viết

Bình luận