Triều Tiên tổ chức hội nghị sĩ quan an ninh, nhà lãnh đạo Kim Jong-un gửi thư tới hội nghị

2 bài viết

Bình luận