Thủ tướng: Chuyển đổi cách làm du lịch "một mùa”, kéo dài thời hạn lưu trú, mở rộng visa điện tử

2 bài viết

Bình luận