Thổ Nhĩ Kỳ triệu đại sứ, phản đối hành động xé kinh Koran tại Hà Lan

2 bài viết

Bình luận