Thành phố Vinh: Sập giàn giáo trong lúc đổ bê tông dự án Trung tâm thương mại

2 bài viết

Bình luận