Tây Ban Nha không cố hòa Nhật để tránh Brazil, HLV Flick không từ chức nếu Đức bị loại

4 bài viết

Bình luận