Lầu Năm Góc: Không có dấu hiệu cho thấy Nga sắp sử dụng vũ khí hạt nhân

2 bài viết

Bình luận