Hàn Quốc và Mỹ bắt đầu tập trận chung chống ngầm và bắn đạn thật

2 bài viết

Bình luận