[2 tin mới] Hầm thịt bò cho thêm thứ này: Không cần nồi áp suất thịt vẫn nhanh mềm, hết mùi hôi

2 bài viết

Bình luận