Đánh bom liều chết nhằm vào đồn cảnh sát ở Pakistan, nhiều người thương vong

2 bài viết

Bình luận