Hóng Biến Siêu Tốc
Theo một số thông tin thì đây là hình ảnh đầu tiên về lính Nga ở Odessa, đang chờ xác minh.
video-1038130864 (31)
streamable.com
Xem video
 

Bình luận