Video: Người dân Kyiv cố gắng rời khỏi khu vực này

Hóng Biến Siêu Tốc
Cuộc chạy trốn khỏi Kyiv đã bắt đầu: Người dân đang cố gắng nhanh chóng rời khỏi Thủ đô một cách nhanh nhất
https://twitter.com/sauravsangam4g1/status/1496697565123080192
twitter.com
Xem video
 

Bình luận