Linh cảm của 1 người mẹ

Hóng Biến Siêu Tốc
🙁
Chỉ ít phút trước khi xảy ra sự việc đau lòng, em vẫn gọi điện về cho mẹ, hỏi mẹ ăn cơm chưa. Nó là thói quen hằng ngày và nó được duy trì một cách thường xuyên.
Và rồi khi bạn thân của em đã biết tin d.ữ, sau khi xác nhận bạn mình gặp n.ạ.n và khô.ng qu.a khỏi người bạn thân ấy đã thay ảnh đại diện chuyển sang màu đen. Mẹ của em không biết chuyện gì đang diễn ra, cô còn vào cmt hỏi ai bị làm sao vậy Hậu?
Cách đó hơn 2h như có một dự cảm chẳng lành, cô đã thay ảnh đại diện là cỏ may mắn, để mong có một chút hi vọng và may mắn gì đó, mà chỉ có bản năng làm mẹ mới lý giải được. Thế nhưng không có phép màu nào cả 🙁

Bình luận