Clip: Thầy giáo mở nhầm phim người lớn khi đang cho học sinh ôn bài

Hóng Biến Siêu Tốc
Đang mở trình chiếu cho học sinh ôn bài thì thầy giáo mở nhầm phim con ếch, khiến học trò được một phen “rửa mắt”
Xem video
 

Bình luận